Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

infolinia

31 grudnia 2020

+ 48 222 500 115

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia 

Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Czytaj więcej o: infolinia

Ważna Informacja

1 grudnia 2020

PSSE w Sosnowcu  informuje, że w związku z wprowadzeniem systemu SEPIS (System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej) wszystkie sprawy związane z COVID-19 należy zgłaszać:

  1. online poprzez formularz na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne
  2. lub poprzez infolinię na numer + 48 222 500 115.

Korespondencja obywateli dotycząca COVID-19 kierowana bezpośrednio na adres e-mailowy, nie będzie rozpatrywana od dnia 30.11.2020r. włącznie.

 Pozostałe sprawy mogą być  kierowane do PSSE w Sosnowcu drogą mailową.

Czas odpowiedzi na otrzymane zgłoszenia, w związku z bardzo dużą ilością rozpatrywanych spraw, może być wydłużony.

Czytaj więcej o: Ważna Informacja

Komunikat - schemat postępowania

30 listopada 2020

 

IZOLACJA

- odosobnienie osoby chorej na chorobę zakaźną

(pozytywny wynik testu diagnostycznego tj. wymazu w kierunku zakażenia SARS-CoV-2)

 

KWARANTANNA

- odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie

Kwarantannie podlegać będą osoby z bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną tj. powyżej 15 minut, poniżej 2 metrów, bez środków ochrony osobistej (maseczki)

 

 

Czas trwania izolacji

 Przebieg objawowy:

- nie mniej niż 13 dni od wystąpienia objawów

Przebieg bez objawów klinicznych:

-10 dni od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2

 

 

Czas trwania kwarantanny

 

- 10 dni licząc od dnia następującego po ostatnim dniu narażenia

WAŻNE

Informację o objęciu kwarantanną umieszcza się w systemie teleinformatycznym.

Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

 

 

Dane, jakie należy przekazać Inspekcji Sanitarnej:

 1. Imię i nazwisko

2. Pesel

3. Miejsce zamieszkania

4. Telefon do kontaktu, e-mail

5. Potwierdzenie uzyskania pozytywnego wyniku testu w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 (pdf, jpg)

6. Imię i nazwisko, pesel i telefony kontaktowe osób wspólnie zamieszkujących z podaniem stopnia pokrewieństwa

7. Poinformować o przebiegu bezobjawowym lub objawowym ( jakie objawy, od kiedy)

8. Dane o miejscu pracy lub nauki (nazwa firmy/ szkoły, stanowisko, ostatni dzień pobytu w pracy/ szkole)

9. Źródło narażenia (nieznane/ kontakt z osobą dodatnią ze wskazaniem jej danych osobowych)

 

Przekazanie powyższych informacji przyspieszy proces realizacji zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są na adres:

ep@psse.sosnowiec.pl

 

 

Dane, jakie należy przekazać Inspekcji Sanitarnej:

1. Imię i nazwisko

2. Pesel

3. Miejsce zamieszkania

4. Telefon do kontaktu, e-mail

5. Okoliczności kontaktu z osobą zakażoną (mieszkanie wspólnie z osobą zakażoną, kontakt w pracy/ szkole itp., długość trwania kontaktu, ostatni dzień kontaktu, środki ochrony osobistej - maseczka)

 

 

 

 

 

 

 

Przekazanie powyższych informacji przyspieszy proces realizacji zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są na adres:

ep@psse.sosnowiec.pl

 

 

Współmieszkańcy

Podlegają obowiązkowi kwarantanny

Czas trwania kwarantanny:

okres izolacji osoby chorej + 7 dni od ustania narażenia (uznania osoby, która przeszła zakażenie za osobę zdrową)

 

 

Współmieszkańcy

Nie podlegają obowiązkowi kwarantanny

(od dnia 24.10.2020 r.)

 

Informacja dla pracownika !

Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się (od dnia 24.10.2020 r.)

Podstawą wypłaty osobie poddanej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych, jest informacja w systemie teleinformatycznym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie informację płatnikowi

składek na profilu informacyjnym płatnika składek. W przypadku nieprzekazania płatnikowi składek informacji w ten sposób,
pracownik w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach

domowych, składa pracodawcy pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo

izolacji w warunkach domowych.

 

TREŚĆ OŚWIADCZENIA:

 

1) dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych (imię i nazwisko, numer PESEL)

2) dzień rozpoczęcia i zakończenia odbywania obowiązkowej kwarantanny/ izolacji w warunkach domowych

3) podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę/ izolację w warunkach domowych.

 

 

Informacja dla pracodawcy !

 Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się (od dnia 24.10.2020 r.)

W przypadkach szczególnych braku potwierdzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pracodawca występuje do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu pracownika.

 

 

Kto nie podlega obowiązkowi kwarantanny?

Obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się wobec osoby, która zakończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji
w warunkach domowych, z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2
(ozdrowieńcy), jak również wobec współmieszkańców osób poddanych kwarantannie.

 

 

Badania WYKONYWANE PRYWATNIE w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Wyniki badań wykonywanych prywatnie (nie zleconych przez lekarza POZ) nie są widoczne w systemie teleinformatycznym (brak informacji o zakażeniu). Osoba z pozytywnym wynikiem testu powinna skierować się na teleporadę do lekarza POZ/ skontaktować się z PPIS w Sosnowcu, przekazując informacje w zakresie wskazanym powyżej dla osób podlegających izolacji.

 

 

Zwolnienie na czas wykonania wymazu

Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny/ izolacji w warunkach domowych ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny/ izolacji w warunkach domowych.

Zaświadczeń o czasowym zwolnieniu z kwarantanny na czas pobrania wymazu nie wydaje się.

Czytaj więcej o: Komunikat - schemat postępowania

Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2

24 listopada 2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu informuje, że począwszy od dnia 24.11.2020r. dane dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 będą upubliczniane w sposób scentralizowany.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce znajduje sie na stronie
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Czytaj więcej o: Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2

Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Sosnowcu – stan na dzień 22.11.2020 godzina 20 00

23 listopada 2020

liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie

liczba osób
poddanych kwarantannie
z wszystkich przyczyn
wg EWP dane na dzień raportu

liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu

liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu

liczba ozdrowieńców ogółem/ w ostatniej dobie

liczba zgonów ogółem/ w ostatniej dobie

3441/18

1401 0 36/00

1308/0

43/0

 

Czytaj więcej o: Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Sosnowcu – stan na dzień 22.11.2020 godzina 20 00

Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Sosnowcu – stan na dzień 21.11.2020 godzina 20 00

22 listopada 2020

liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie

liczba osób
poddanych kwarantannie
z wszystkich przyczyn
wg EWP dane na dzień raportu

liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu

liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu

liczba ozdrowieńców ogółem/ w ostatniej dobie

liczba zgonów ogółem/ w ostatniej dobie

3423/66

1535 0 36/11

1308/0

43/0

 

Czytaj więcej o: Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Sosnowcu – stan na dzień 21.11.2020 godzina 20 00

Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Sosnowcu – stan na dzień 20.11.2020 godzina 20 00

21 listopada 2020

liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie

liczba osób
poddanych kwarantannie
z wszystkich przyczyn
wg EWP dane na dzień raportu

liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu

liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu

liczba ozdrowieńców ogółem/ w ostatniej dobie

liczba zgonów ogółem/ w ostatniej dobie

3357/119

1697 0 25/2

1308/151

43/0

 

Czytaj więcej o: Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Sosnowcu – stan na dzień 20.11.2020 godzina 20 00

Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Sosnowcu – stan na dzień 19.11.2020 godzina 20 00

20 listopada 2020

liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie

liczba osób
poddanych kwarantannie
z wszystkich przyczyn
wg EWP dane na dzień raportu

liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu

liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu

liczba ozdrowieńców ogółem/ w ostatniej dobie

liczba zgonów ogółem/ w ostatniej dobie

3238/283

1833 0 23

1157/151

43/5

 

Czytaj więcej o: Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Sosnowcu – stan na dzień 19.11.2020 godzina 20 00

Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Sosnowcu – stan na dzień 18.11.2020 godzina 20 00

19 listopada 2020

liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie

liczba osób
poddanych kwarantannie
z wszystkich przyczyn
wg EWP dane na dzień raportu

liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu

liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu

liczba ozdrowieńców ogółem/ w ostatniej dobie

liczba zgonów ogółem/ w ostatniej dobie

2955/94

1686 0 21

1006/121

38/0

 

Czytaj więcej o: Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Sosnowcu – stan na dzień 18.11.2020 godzina 20 00

Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Sosnowcu – stan na dzień 18.11.2020 godzina 10 30

18 listopada 2020

liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie

liczba osób
poddanych kwarantannie
z wszystkich przyczyn
wg EWP dane na dzień raportu

liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu

liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu

liczba ozdrowieńców ogółem/ w ostatniej dobie

liczba zgonów ogółem/ w ostatniej dobie

2861/87

1441 0 21

885/33

38/5

 

Czytaj więcej o: Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Sosnowcu – stan na dzień 18.11.2020 godzina 10 30