Higiena Żywienia i Żywności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Tel. 32 266 28 23/24 wew 36

e-mail: hzz@psse.sosnowiec.pl

Zadania Sekcji Higiena Żywienia i Żywności:

 • Bieżący nadzór nad zakładami produkującymi lub wprowadzającymi do obrotu środki spożywcze, substancje dodatkowe, dozwolone substancje pomagające w przetwarzaniu żywności, półproduktów i wyrobów gotowych i innych składników żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 • Kontrola jakości zdrowotnej przywożonej z zagranicy żywności, składników żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 • Urzędowa kontrola kosmetyków.
 • Pobieranie próbek żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych, innych składników żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, próbek sanitarnych oraz  kosmetyków w ramach nadzoru bieżącego oraz w przypadku podejrzenia lub powzięcia wiadomości o niewłaściwej jakości produkowanego lub wprowadzonego do obrotu środka spożywczego .
 • Ocena prawidłowości znakowania środków spożywczych wytwarzanych i wprowadzanych do obrotu oraz kosmetyków zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach prawnych.
 • Ocena zgodności dokumentacji w obiektach żywności i żywienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach prawnych.
 • Wydawanie opinii – zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obiektach żywnościowo – żywieniowych.
 • Wydawanie opinii – zezwolenia na użytkowanie środka transportu do przewozu środków spożywczych.
 • Wydawanie opinii – zezwolenia na zmianę właściciela obiektów żywnościowo – żywieniowych.
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących poprawy stanu sanitarno – higienicznego w zakładach podlegających kontroli sekcji Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku.
 • Prowadzenie postępowania w przypadku zgłoszenia przez klientów / konsumentów interwencji o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze.